Termeni și condiții

În această pagină prezentăm termenii și condițiile privind modul de utilizare, solicitarea a informațiilor sau efectuarea programărilor prin website-ul www.theranova.ro.

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor solicitărilor de informații sau programărilor trimise către S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L., prin intermediul website-ului www.theranova.ro de către utilizatori și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, în continuare vor fi utilizați următorii termeni:

pacient – persoană care se programează în vederea obținerii unei proteze sau persoană care achiziționează telefonic sau prin contact direct cu centrele Theranova, accesorii sau produse prefabricate.

prospect – persoană care se interesează de produsele și serviciile furnizate de Centrul de protezare și ortezare Theranova prin intermediul oricărui canal de comunicare sau material informativ.

Centrul de protezare și ortezare Theranova – societatea comercială S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L., având sediul social în Oradea, strada Eroul Necunoscut, număr 2, jud. Bihor, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: RO15736030, J05/1172/2003.

bunuri – orice produs (proteze, accesorii sau produse prefabricate), inclusiv documentele și serviciile menționate pe website, ce urmează a fi furnizate de către Centrul de protezare și ortezare Theranova pacientului.

programare – o solicitare telefonică sau prin e-mail ce intervine ca formă de comunicare între Centrul de protezare și ortezare Theranova și pacient, prin care Centrul de protezare și ortezare Theranova este de acord să livreze produsele și serviciile, iar pacientul este de acord să primească aceste bunuri și servicii și să facă plata acestora la livrare.

contract – o comandă confirmată de către Centrul de protezare și ortezare Theranova.

drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale, cum ar fi know-how-ul, drepturile de autor și drepturile în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturile de proiectare, drepturile de model, patentele, mărcile înregistrate și înregistrările numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

descrieri/ specificații – toate specificațiile și/ sau descrierile produselor, așa cum sunt precizate în website.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin solicitarea unei informații sau a unei programări pe site-ul www.theranova.ro, prospectul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care c Centrul de protezare și ortezare Theranova își derulează operațiunile.

În situația în care prospectul confirmă comanda, acesta devine pacient fapt care implică acceptarea completă a termenilor și condițiilor.

Acceptarea comenzii de către Centrul de protezare și ortezare Theranova se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) către pacient, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Centrul de protezare și ortezare Theranova nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Prezentul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către pacient. Confirmarea se face telefonic, electronic (e-mail) sau față în față.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR CENTRULUI DE PROTEZARE ȘI ORTEZARE THERANOVA

a. Centrul de protezare și ortezare Theranova își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile pacientului;

b. Informațiile prezentate pe website-urile centrului de protezare și ortezare Theranova au caracter informativ și pot fi modificate de către centrul de protezare și ortezare Theranova fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă centrul de protezare și ortezare Theranova face eforturi pentru a prezenta informațiile relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu centrele Theranova se poate realiza prin intermediul website-ului la secțiunile următoare: Contact, Solicită părerea specialistului și Verifică-ți proteza gratuit.

Centrul de protezare și ortezare Theranova are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Centrul de protezare și ortezare Theranova poate cesiona și/ sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea pacientului, nefiind necesar acordul acestuia.

Centrul de protezare și ortezare Theranova va fi întotdeauna responsabil față de pacient pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Pacientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Centrul de protezare și ortezare Theranova.

De asemenea, numele website-ului, precum și însemnele grafice, sunt proprietatea S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

 

6. CONFIDENȚIABILITATE – PUBLICITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către pacient centrului de protezare și ortezare Theranova vor rămâne în proprietatea Theranova.

Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al centrului de protezare și ortezare Theranova și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de pacient cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al centrului de protezare și ortezare Theranova.

 

7. TERMENE – PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/ sau pornire a comenzii, centrul de protezare și ortezare Theranova este obligat să anunțe pacientul de termenul estimat de finalizare a livrării.

Pacientul nu va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la centrul de protezare și ortezare Theranova decât în cazul neîndeplinirii totale din partea centrului de protezare și ortezare Theranova a executării contractului în conformitate cu termenele stabilite, iar aceste condiții nu se aplică și în cazul în care pacientul renunță la comanda făcută.

În cazul în care centrul de protezare și ortezare Theranova primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

 

8. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Centrul de protezare și ortezare Theranova va emite către pacient o factură pentru produsele livrate, obligația cpacientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

 

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Centrul de protezare și ortezare Theranova se obligă să expedieze bunurile personal sau prin curier.

 

10. ACCEPTAREA BUNURILOR

Acceptarea va fi făcută atunci când bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă.

În cazul în care pacientul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice atunci centrul de protezare și ortezare Theranova va aduce la conformitate produsele.

De asemenea, centrul de protezare și ortezare Theranova beneficiază de returul produselor în termen de 10 zile din momentul recepționării lor, doar pentru cazurile menționate mai sus.

 

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea pacientului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul centrului de protezare și ortezare Theranova).

În cazul livrării prin curier acesta nu este autorizat de către centrul de protezare și ortezare Theranova să permită pacientului deschiderea coletelor înainte de semnare la livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

13. RĂSPUNDERE

Centrul de protezare și ortezare Theranova nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care pacientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către centrul de protezare și ortezare Theranova a oricărei din obligațiile sale, conform comenzii, și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Centrul de protezare și ortezare Theranova va fi răspunzător în cazul în care subcontractanții și/ sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 

14. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

16. PREVEDERI DIVERSE

Părțile din contract vor fi considerate cantractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte ințelegeri anterioare scrise sau verbale dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract, și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.