Dezvoltarea unei linii moderne de producție pentru fabricarea, în premieră în România, de dispozitive de înaltă calitate pentru protezare stomii

Cod MySMIS: 112298

Proiectul este  finanțat  din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat prin REGIO (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Denumirea beneficiarului: THERANOVA PROTEZARE SRL

Scopul proiectului: Este dezvoltarea în Parcul Industrial Borș, a unei linii de producție de dispozitive pentru protezare stomii, după cea mai modernă tehnologie existentă.

Obiectivele specifice: Crearea unei noi unități de producție moderne și inovative; adaptarea resursei umane la orientarea strategică spre inovare și performanță; reproiectarea sistemului de management prin noi mijloace informatice; certificarea, promovarea produsului și internaționalizarea firmei.

Rezultatele proiectului:

  1. Crearea unei noi unități de producțielocalizată înParcul Industrial Euro-Business I Oradea, (Strada General Gheorghe Mărdărescu nr. 15).
  2. Crearea de 4 noi locuri de muncă.
  3. Recertificarea sistemului de management al calității(ISO 9001),certificarea calității dispozitivelor medicale (ISO 13485), obținerea conformității produsului (Marcaj CE) și internaționalizare.

Data de începere:  19.08.2015

Perioada de implementare: 19.08.2015 – 30.04.2022

Valoarea totală a proiectului este de 12,165,447.19 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă: 3.817.534,98 lei contribuție UE și 673.682,65 lei contribuția națională.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Adresă: Str. Eroul Necunoscut nr. 2, Jud. Bihor
Tel: 0359 / 456 700
Email: contact[@]theranova.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României