Acte necesare la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pentru decontarea dispozitivelor medicale (proteze, orteze, dispozitive de mers, proteze de sân)

Mai jos găsiți actele necesare, prevăzute de lege, ce trebuie depuse la Casele de Asigurări de Sănătate Judeţene, pentru întocmirea dosarului, în vederea obţinerii deciziei pentru decontarea dispozitivelor medicale. Nu uitați faptul că dispozitivul medical poate fi decontat parțial sau integral.

Copii/elevi (până la 18 ani):

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescripția medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabilă 30 de zile de la data eliberării)
– Adeverința de elev pentru categoria vârstă peste 18 ani
– Act de identitate părinte
– Copie xerox buletin / carte de identitate copil
– Copie xerox certificat de naștere, pentru copiii sub 14 ani
– Copie xerox certificat de încadrare în grad de handicap

Studenți:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescripția medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabilă 30 de zile de la data eliberării)
– Dovada calitatii de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverință de student, adeverință ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (opțional), ajutând la prioritizarea dosarului

Adulți:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescripția medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabilă 30 de zile de la data eliberării)
– Dovada calitatii de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverință de șomaj, adeverință ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (opțional), ajutând la prioritizarea dosarului

Pensionari:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescripția medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabilă 30 de zile de la data eliberării)
– Dovada calitații de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverință ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (opțional), ajutând la prioritizarea dosarului

Persoane coasigurate:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescripția medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabilă 30 de zile de la data eliberării)
– Adeverința de la administrația financiară din care să reiasa că nu realizeaza venituri impozabile sau o declarație notarială pe propria răspundere
– Copie xerox carte de identitate al susținătorului legal
– Adeverință de salariat sau talon de pensie in original, al susținătorului legal

Distribuie:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email