Politica datelor personale

Confidențialitatea datelor trimise administratorilor site-ului: www.theranova.ro, administrat

de S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L.:

DATE PERSONALE

Informațiile utilizatorilor site-ului www.theranova.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia.

Societatea S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor trimise prin e-mail.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor clauze, vă rugăm să consultați și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Pentru ca experiența dvs. pe site-ul www.theranova.ro să fie completă și pentru a face posibilă identificarea și păstrarea legăturii dintre companie și pacienți, trebuie să fiți de acord ca S.C. THERANOVA S.R.L. să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. THERANOVA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a identifica în mod corect pacienții, a le răspunde la întrebări în conformitatea cu nevoile lor dar și pentru activități de marketing.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru programare sau furnizarea informațiilor relevante de către specialistul tehnician. Refuzul dvs. determină imposibilitatea oferirii unui răspuns din partea specialiștilor centrului Theranova prin intermediul website-ului.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. Loopaa Marcom S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție, asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă către S.C. THERANOVA PROTEZARE S.R.L., str. Eroul Necunoscut nr. 2, loc. Oradea, jud. Bihor. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă țară.

Dacă unele date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.