Detalii suplimentare cu privire la acțiunile implementate în Hotărârea de Guvern pe perioada stării de urgență, transmise prin Comunicatul CNAS

Astfel, conform:

Art. 6 (1) Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii, a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență,  recum și a celor care sunt emise pe perioada stării de urgență, respectiv:

  1. biletele de trimitere pentru specialități clinice,
  2. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice,
  3. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT,
  4. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive – ce se depun/transmit la Casa de Asigurări de Sănătate,
  5. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii si dispozitive asistive, de la data emiterii acesteia de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), pentru deciziile de aprobare pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive emise pentru 12 luni consecutive, termenul de valabilitate se prelungește cu 90 de zile numai pentru deciziile:

  1. care își pierd valabilitatea pe perioada stării de urgență;
  2. care mai sunt în termen de valabilitate 3 luni de la data declarării stării de urgență.

 .…..……

O altă măsură luată pentru a limita deplasările persoanelor pentru depunerea de documente necesare asigurării este accea conform:

Art. 14. – care presupune că pe întreaga perioadă a stării de urgență, pentru situațiile care necesită prezentarea de documente Casei de Asigurări de Sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise Casei de Asigurări de Sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană.

Nu pot fi depuse de către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu și fără contribuție personală/dispozitive medicale și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora.

 Mijloace electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către Casele de Asigurări de Sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților.

Fiecare Casă Județeană de Asigurări poate solicita anumite documente suplimentare pentru a beneficia de prelungirea termenului de valabilitate al documentelor anterior amintite. Pentru a va informa exact, vă recomandăm să contactați Casa Județeană de Asigurări de care aparțineți.

Pentru orice clarificare cu privire la informația de mai sus, vă invităm să ne contactați la 0359 456 700.

Distribuie:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email