Acte necesare la Casa Judeţeană de Asigurări, pentru decontarea dispozitivelor medicale (proteze, orteze, dispozitive de mers)

Mai jos găsiți actele necesare, prevăzute de lege, ce trebuie depuse la Casele de Asigurări Judeţene, pentru întocmirea dosarului, în vederea obţinerii deciziei pentru decontarea dispozitivelor medicale. Nu uitați faptul că dispozitivul medical poate fi decontat parțial sau integral.

Copii/elevi (până la 18 ani):

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescriptia medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabila 30 de zile de la data eliberarii)
-Adeverinta de elev pentru categoria varsta peste 18 ani
– Act de identitate parinte
– Copie xerox buletin / carte de identitate copil
– Copie xerox certificat de nastere, pentru copiii sub 14 ani
– Copie xerox certificat de incadrare in grad de handicap

Studenți:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
-Prescriptia medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabila 30 de zile de la data eliberarii)
– Dovada calitatii de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverinta de salariat, adeverinta de student, adeverinta de somaj, adeverinta ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (optional), ajutând la prioritizarea dosarului

Adulți:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescriptia medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabila 30 de zile de la data eliberarii)
– Dovada calitatii de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverinta de salariat, adeverinta de somaj, adeverinta ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (optional), ajutând la prioritizarea dosarului

Pensionari:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescriptia medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabila 30 de zile de la data eliberarii)
– Dovada calitatii de asigurat dupa caz ( cupon de pensie, adeverinta ajutor social)
– Copie xerox carte de identitate (C.I.) / buletin de identitate (B.I.)
– Copie certificat de încadrare într-un grad de handicap (optional), ajutând la prioritizarea dosarului

Persoane coasigurate:

– Cerere tip de procurare a dispozitivelor medicale (formular CAS)
– Prescriptia medicală emisă de către un medic specialist în dublu exemplar (valabila 30 de zile de la data eliberarii)
– Adeverinta de la administratia financiara din care sa reiasa ca nu realizeaza venituri impozabile sau o declaratie notariala pe propria raspundere
– Copie xerox carte de identitate al sustinatorului legal
– Adeverinta de salariat sau talon de pensie in original, al sustinatorului legal